Sprawy rodzinne

W pracy detektywa, jednym z częstych zleceń są sprawy rodzinne. "Mąż mnie zdradza!" "Żona nie chce dać mi rozwodu!" "On mnie oszukuje!"...  Często takie słowa słyszymy, gdy spotykamy się z klientem. 

Poprzez wnikliwą obserwację zbieramy materiał dowodowy, który będzie potrzebny w sprawie rozwodowej. Często zdarza się, że małżonkowie nie chcą zgodzić się na rozwód bez orzekania o winie. Dzięki nam, można doprowadzić do udokumentowania winy jednej ze stron. Potrafimy ustalić harmonogram dnia współmałżonka. Jeżeli istnieje podejrzenie, że druga strona nie mówi prawdy, zataja istotne fakty lub robi coś bez wiedzy swojego życiowego partnera - umiemy te podejrzenia twardo zweryfikować.

Pomagamy w ustaleniu lub zaprzeczeniu ojcostwa. Zagłębiamy się w szczegóły sprawy, sięgamy do dawnych źródeł i szukamy dowodu na to, czy dziecko naszego klienta faktycznie jest jego genetycznym potomkiem, czy też nie.

Wykrywamy różne źródła dochodów. Jeśli np. jeden z małżonków nie płaci alimentów, fałszywie tłumacząc się brakiem pieniędzy - jesteśmy w stanie obalić to kłamstwo. 

  • Zbieranie materiału dowodowego w sprawach rozwodowych
  • Ustalenie harmonogramu dnia wspólmałżonka
  • Obserwacja osób lub mienia
  • Pomoc w ustaleniu lub zaprzeczeniu ojcostwa
  • Przeprowadzenie wywiadu  środowiskowego
  • Wykrywanie źródeł dochodów (sprawy alimentacyjne)
  • Inne

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!